Odjeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj obavještava poslovne subjekte da je ukinuta komunalna taksa za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.

Kako su naveli, 01. januara 2022. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim taksama („Službeni glasnik RS“, broj 119/21).

-Odredbama člana 3. stav 1.  navedenog zakona, ukinuta je komunalna taksa za isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama, te je, s tim u vezi, prestala i obaveza plaćanja ove komunalne takse od 01. januara tekuće godine – zaključili su iz resornog odjeljenja.