Iako je u BiH više visokoobrazovanih žena u odnosu na muškarce, ali i dalje ih je manje na rukovodećim i pozicijama odlučivanja, naši sagovornici ističu da se žene nakon završenog fakulteta posvećuju porodici, te da njihova karijera zbog toga trpi.

U Agenciji za statistiku BiH, povodom 8. marta, Međunarodnog dana žena, podsjećaju na podatke objavljene u publikaciji “Žene i muškarci u BiH”, prema kojima su u BiH u 2020. godini žene činile 60 odsto od 13.291 diplomiranog studenta, 64 odsto od 3.143 magistra nauka i specijaliste te 41 odsto od 153 doktora nauka.

“Visokoobrazovane žene u BiH dominiraju u djelatnostima obrazovanja, zdravstva i društvenih nauka. U strukturi zaposlenih u obrazovnim ustanovama tokom 2020. godine u BiH je radilo oko 99 odsto vaspitačica u predškolskim ustanovama”, kazali su iz Agencije i istakli da se, idući prema višim nivoima obrazovanja, polna struktura nastavnog osoblja mijenjala.

“Žene su bile zastupljenije u osnovnom i srednjem obrazovanju, dok su više od polovine nastavnika i saradnika u visokoškolskim ustanovama činili muškarci. Od ukupnog broja zdravstvenih radnika u javnom zdravstvu u BiH u 2020. godini, gotovo tri četvrtine su bile žene, pa je doktorica bilo 63 odsto u odnosu na 37 odsto doktora. U oblasti sudstva i tužilaštva, u 2020. godini bilo je 64 odsto žena sudija i 52 odsto žena tužilaca“, pojasnili su iz Agencije.

Dodali su da na osnovu polne strukture upravnih odbora deset najviše rangiranih kompanija na berzi u BiH, u 2020. godini upravljačku strukturu odabranih kompanija činilo je 17 odsto žena i 83 odsto muškaraca. Samo je jedna kompanija za predsjednicu imala ženu, dok su u ostalih devet kompanija predsjednici bili muškarci.

Ljilja Lukić, projektna koordinatorka Fondacije “Lara” iz Bijeljine, kazala je za “Nezavisne novine” da ovi podaci ukazuju da žene više završavaju fakultete nego muškarci.

“Ali, manje je žena koje imaju diplome doktora nauka i manje se kasnije zapošljavaju, a razlog tome je naše tradicionalno patrijarhalno obrazovanje da se žene nakon završenog fakulteta posvećuju porodici i onda je na njima dupli teret”, kazala je Lukićeva.

Dodala je da je najveći dio poslova u kući na ženi, zbog čega trpi karijera, jer, kako kaže, još su žene te koje moraju brinuti i o djeci kada dođu s posla, ali i o kućnim poslovima.

“One su te koje, kad dođu s posla, moraju i skuvati ručak i spemiti kuću, a muškarci su ti koji imaju vremena da se mogu baviti karijerom, pa zato i ne čudi činjenica da su muškarci uvijek na rukovodećim položajima”, zaključila je Lukićeva.

Ombudsmani BiH čestitali su svim ženama 8. mart, s porukom podrške nastojanjima za dostizanje istinske ravnopravnosti, jednakih šansi za napredak i unapređenje položaja žena u društvu.

Željka Cvijanović, predsjednica Srpske, uputila je čestitku svim ženama i istakla da je potreba za daljom emancipacijom žena trajni zadatak društva u cjelini. “RS kao zrelo demokratsko društvo na putu uključivanja žena u javni, profesionalni i politički život postigla je puno, ali potreba za daljom emancipacijom žena, poboljšanjem njihovog ekonomskog i socijalnog položaja, kao i zaštite od svih oblika diskriminacije, trajni je zadatak društva u cjelini”, istakla je Cvijanovićeva.

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je da žena ima specifičnu ulogu u našem društvu.  “One koje rade, koje se vraćaju porodici svaki dan, imaju daleko teže obaveze nego muškarci”, rekao je Dodik i dodao da ima pozitivna iskustva u profesionalnom radu sa ženama na funkcijama.

I Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS, čestitao je 8. mart, ističući da će parlament nastaviti da sistemskim mjerama i kvalitetnim zakonskim rješenjima radi na daljem unapređenju prava i položaja žena u društvu.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, istakao je da su žene svojom predanošću, požrtvovanošću i odgovornošću dokazale da su snažni nosioci pozitivnih društvenih promjena i vrijednosti.

I Melika Mahmutbegović, potpredsjednica FBiH, uputila je čestitku u kojoj se podsjeća da se taj dan u svijetu obilježava u znak sjećanja na borbu za ravnopravnost i ženska prava, koja, kako je ocijenila, nažalost, još nije završena, jer su žene širom svijeta i dalje izložene nasilju, diskriminaciji i poniženjima.