Sve je manje mladih koji upisuju obućarski smjer u srednjim školama, te pojedine škole u Srpskoj ne mogu da upišu ni dva odjeljenja učenika.

Kako je za “Nezavisne novine” rekao Pero Ćorić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, upisna politika u srednje škole u Srpskoj trebalo bi da bude u funkciji potreba tržišta rada.

“Zanimanja koja su potrebna prerađivačkoj industriji  treba da budu uslovljena potrebama lokalnih zajednica, te srednje škole u tim lokalnim zajednicama  treba da usklade svoja zanimanja  s potrebama industrije”, kazao je Ćorić.

Kako kaže Ćorić, sve više je razvijenih opština u kojima nema smjerova koji su potrebni prerađivačkoj industriji.

“Imamo opštinu Kotor Varoš, koja ima izuzetno razvijenu obućarsku industriju,  gdje imamo preko 3.500 zaposlenih ljudi, a srednja škola u toj opštini nije uspjela da upiše nijedno odjeljenje obućara”, kazao je Ćorić.

Danijela Kostić, direktorica Srednjoškolskog centra “Nikola Tesla” u  Kotor Varošu,  kazala je za “Nezavisne novine” da su prije nekoliko godina pokušali da upišu dva razreda obućara, ali da nisu imali zainteresovanih učenika za upis.

“Nijedan učenik nije bio zainteresovan. Iako je tada stipendija za deficitarana zanimanja bila 50 KM po učeniku, nažalost nismo imali zainteresovanih đaka za ovo zanimanje”, kazala je Kostićeva.

Dodala je da su imali promocije škola osnovcima, te da su učenici upoznati sa svim smjerovima.

“Mi njima prilikom prezentacije objašnjavamo da postoji razlika u zapošljavanju verifikovanog i neverifikovanog radnika, gdje im predočavamo razliku u plaćanju,  ali 90 odsto naših đaka ipak nakon školovanja počne s radom u lokalnim fabrikama obuće s bilo kojom školom”, kazala je Kostićeva.

Kako kaže Kostićeva, upisna politika je najveći problem, gdje više ne postoji prag kojim se učenici mogu upisati u školu po uspjehu.

Dragana Pezderović, direktorica Srednjoškolskog centra “Jovan Dučić” u Tesliću, kazala je za “Nezavisne novine” da su u okviru smjera tekstilstvo i kožarstvo imali i smjer obućar, ali da nisu imali dovoljan broj djece za upis.

“Nismo imali zainteresovanih đaka, zato što djeca ne žele da upisuju školu koja traje četiri godine, nego radije upisuju bilo koju školu s kojom mogu raditi u firmama kao što su obućarske”, kazala je Pezderovićeva.

Dodala je da opština Teslić daje stipendije po uspjehu učenika, a ne po zanimanju koje su upisali.

Marinko Umičević, tehnički direktor tvornice obuće “Bema”, kazao je za “Nezavisne novine” da u njihovu fabriku učenici dolaze na praksu jednom sedmično, ali da to nije dovoljno.

“Potrebno je bar tri dana sedmično prakse da bi usvojili određena zananja”, kazao je Umičević.

(nezavisne)