Koncert Dejana Jankovića – klavir biće održan u petak, 17. aprila, u 20 časova, u Kulturnom centru Banski dvor. Koncert je organizovan u okviru “Dana Vlade S. Miloševića” i Dana grada.

Detaljnije pogledajte na zvaničnoj internet stranici KC Banski dvor, na adresi: www.banskidvor.org