Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci sutra će početi ljetna škola “Mladi i bezbjednost”, na kojoj će se studenti ove visokoškolske ustanove edukovati o bezbjednosnoj politici BiH, te o temama u vezi sa reformom bezbjednosnog sektora, najavljeno je iz Kancelarije OEBS-a u Banjaluci.

Studentima će biti predstavljena spoljna politika BiH, bezbjednosna i odbrambena politika, unutrašnja bezbjednost, rodna perspektiva, obrazovanje, mediji i javna uprava, a predviđene su i studijske posjete bezbjednosnim i institucijama odbrane u BiH, kao i Parlamentarnoj skupštini BiH.

LJetna škola za tridesetak studenata političkih nauka univerziteta u Banjaluci, Sarajevu i Mostaru biže održana u Banjaluci, Sarajevu i Konjicu do 26. juna, pod pokroviteljstvom Interresorne radne grupe Savjeta ministara BiH za praćenje implementacije dokumenta “Bezbjednosna politika BiH”.

LJetnu školu organizuje Misija OEBS u BiH.

Izvor: Srna