Istorija igračaka pokazuje zanimljivo koji su bili dečiji prioriteti u proteklih 100 godina.

Vremena kada su se devojčice igrale lutkama, a dječacima glavna želja za poklon bila mač ili pištolj možda još nisu prošla, ali im nisu ni daleko od toga.

U ovom videu to se najbolje vidi jer on počinje sa lutkicama a završava sa….

Izvor: nezavisne